ทำยังไงถึงจะได้ส่วนลดประวัติดี?

ประกัน 3+

การที่รถยนต์ของคุณไม่เคยมีการเคลมมาก่อน หรือ ไม่เคยเป็นฝ่ายผิดมาก่อนเลย ในช่วงระยะปีที่ผ่านมาก็จะได้รับส่วนลดประวัติดีตามระยะเวลาที่คุณต่อประกันคุ้มครอง โดยจะต้องมีหลักฐานว่าได้รับส่วนลดประวัตดีจากบริษัทประกันภัย บริษัทจะลดดอกเบี้ยให้ตามปี หรือ ประวัติที่ได้มีมา การลคเบี้ยประกัน 3+ สำหรับประวัติดี ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์เอาประกันภัยไว้กับบริษัท บริษัทจะลคเบี้ยประกัน 3+ ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยช่วงส่วนลดราคานี้มีตั้งแต่ 20% – 50% ขึ้นอยู่ระยะเวลาที่คุณต่อประกันคุ้มครองตามเงื่อนไขเป็นลำดับชั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 ลด 20% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ 20% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สำหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการประกันภัยปีแรก ขั้นที่ 2 ลด 30% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ 30% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สำหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการประกันภัย 2 ปีติดต่อกัน ขั้นที่ 3 ลด 40 % ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ 40% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สำหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการประกันภัย 3 ปีติดต่อกัน ขั้นที่ 4 ลด 40 % […]

Read More… from ทำยังไงถึงจะได้ส่วนลดประวัติดี?